Rijbewijs B – Auto

Door de staatshervormingen is Vlaanderen zelf verantwoordelijk voor de rijopleiding. Ondertussen heeft de Vlaamse regering al verschillende aanpassingen aangebracht aan de rijopleiding rijbewijs categorie B.
Hieronder geven we een overzicht van de mogelijkheden om in Vlaanderen het rijbewijs B te behalen. Daarnaast geven we een overzicht van de verwachte nieuwe wetgeving ivm het ‘terugkommoment’!
Om in het bezit te komen van een rijbewijs categorie B, moet je slagen in een theorie en een praktijk examen.

Theorie

Het theorie-examen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar.

Vanaf 1 maart 2017: Examen kunnen alleen in het Nederlands afgelegd worden of met tolken, beperkt tot de talen Frans, Duits en Engels.

Vanaf 1 juni 2017 bestaat het Theorie-examen uit:

 • 50 meerkeuze vragen waarbij je minstens 41/50 moet behalen
 • 5 vragen gaan over overtredingen van de derde of vierde graad of over het overschrijden van de maximumsnelheid à fouten op deze vragen kosten 5 punten (dus 2 fouten van deze vragen en je bent mislukt)
 • Verplicht om theorie cursus te volgen in de erkende rijschool na 2 x mislukt (alle theorie examens worden in rekening gebracht, ook deze die al langer dan 3 jaar geleden zijn)

Je kan ook kiezen om op voorhand een theoriecursus te volgen in de rijschool. Door het volgen van de theoriecursus in de rijschool ben je niet alleen beter voorbereid op het examen, maar ben je tevens een flinke stap vooruit voor je praktijk. Immers, de zuivere theoretische benadering in functie van het beantwoorden van meerkeuzevragen is nog iets heel anders dan de toepassing van de regels in de praktijk. Tijdens de theorie lessen worden de regels ook al vertaald naar de toepassing in de praktijk.

Praktijk

Ook het praktijk-examen is gewijzigd vanaf 1 juni 2017.

 • Voor het praktisch examen krijg je een ‘Gevaarsherkenningstest’ op computer. (GOCA-Risk Perception Test). Dit zijn 5 filmpjes waarbij je moet aangeven wat je gezien hebt, enkele voorbeelden kan je vinden op www.goca.be
 • De Manoeuvres op het praktijkexamen zijn aangepast. Via lottrekking moet je 2 van de volgende 3 soorten manoeuvres uitvoeren:
  • keren in een smalle straat
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • parkeren: hier zal je door lottrekking één van de volgende manoeuvres moeten uitvoeren
   • evenwijdig t.o.v. de weg RECHTS parkeren tussen 2 voertuigen
   • evenwijdig t.o.v. de weg LINKS parkeren tussen 2 voertuigen
   • loodrecht t.o.v. de weg ACHTERUIT in een vak parkeren
   • loodrecht t.o.v. de weg VOORUIT in een vak parkeren
 • Zelfstandig rijden: Tijdens het examen moet je een 10-tal minuten via GPS of de verkeersborden zelfstandig naar een bepaalde bestemming rijden, zonder aanwijzingen van de examinator.

Na het theorie examen wil je de baan op, er zijn 2 mogelijkheden:

 • Het Voorlopig Rijbewijs met (max.2) begeleiders à Als je kiest voor een opleiding met begeleider ben je niet verplicht om lessen te volgen in de rijschool. Maar ook in dit systeem is het aan te raden om eerst een basisopleiding (vb. pakket 6 uren) te volgen gegeven door onze professionele lesgevers, waarna je verder gaat oefenen met je eigen begeleider. Wanneer je met je eigen begeleider aan het oefenen bent, kan je op elk ogenblik uren rijles volgen in de rijschool. (klik hier voor meer info VR met begeleider)
 • Het Voorlopig Rijbewijs zonder begeleiders à na een doorgedreven opleiding van 20 uren rijles in de rijschool (verplicht) en je bekwaam bent om alleen te rijden.
  Je moet 18 jaar zijn op het ogenblik dat je het VR krijgt.

Voorwaarden voor de verschillende voorlopige rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs met begeleider

 • 9 maanden oefenen, max. 36 maanden (min. 3 maanden oefenen voor VR afgehaald voor 1/10/2017)
 • Voorwaarden begeleiders: (max. 2 begeleiders)
 • Beide begeleiders moeten een ‘erkend’ vormingsmoment gevolgd hebben van min. 3 uren
 • Begeleiders moeten dit attest altijd bij hebben in het voertuig (attest blijft 10 jr geldig)
 • Opgelet, voor een VR afgehaald VOOR 1/10/2017 moet de begeleider nog GEEN vorming gevolgd hebben
 • Begeleiders worden vermeld op het voorlopig rijbewijs
 • Kandidaat mag enkel rijden met één of beide begeleiders in het voertuig, er zijn Geen andere passagiers toegelaten
 • Je mag wel rijles volgen in de rijschool. Hiervoor hebben we bepaalde pakketten ter beschikking, of je kan gewoon 2 uren les volgen.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

 • GEEN begeleiders nodig, mag alleen rijden : 1 of 2 begeleiders toegelaten (ze moeten min. 8 jr rijbewijs bezitten, er is voor hen geen bijscholing nodig)
 • 9 maanden oefenen, max. 18 maanden (min. 3 maanden oefenen voor VR afgehaald voor 1/10/2017)

Bijkomende informatie

 • Het theorie examen is 3 jaar geldig. Indien op de dag van het examen, het theorie examen meer dan 3 jaar geleden is, moet je eerst terug een theorie examen afleggen.
 • Je kan 1x omschakelen tussen de 2 mogelijke voorlopige rijbewijzen (VR met begeleider – VR zonder begeleider). Je moet de omschakeling wel gedaan hebben VOORDAT het huidige VR is verlopen en je theorie nog geldig is (anders eerst terug theorie examen afleggen). De stage die je afgelegd hebt met het ene VR blijft geldig voor het nieuwe VR.
 • Als je na 1/10/2017 overschakelt naar een nieuw VR, val je automatisch in het nieuwe systeem en moet je dus minstens 9 maanden stage doen en moet de begeleider een attest hebben voor het VR met begeleider.
 • Als je 2x mislukt moet je altijd minstens 6 uren rijles volgen in de erkende rijschool. Je kan daarna met eigen auto of met de auto van de rijschool op examen.
 • Als de geldigheid van het VR is afgelopen, moet je het VR terug inleveren bij de gemeente en krijg je een attest van inlevering. Je kan geen nieuw VR meer aanvragen (pas na 3 jaar).  Je kan wel met de rijschool op examen na minstens 6 uren rijles gevolgd te hebben.
 • Indien je een VR hebt, maar het lukt niet goed of je bent niet in de mogelijkheid om veel te oefenen, dan kan je altijd rijles volgen in de rijschool en met de rijschool op examen gaan. Wij kunnen ervoor zorgen dat je klaar bent om op examen te gaan. Je mag altijd met de rijschool op examen gaan. (je moet wel min. 2 uren les gevolgd hebben). Indien je meer wil weten, neem contact op met een van onze zetels en wij geven je graag, vrijblijvend, alle informatie.
 • Tijdens alle lessen zullen de lesgevers van AUTO RIJSCHOOL GOOSSENS ook aandacht besteden aan de principes van ECO-DRIVING. Alle lesgevers hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd. Hierdoor kunnen de rijlessen bij AUTO RIJSCHOOL GOOSSENS ook betaald worden via ECO-CHEQUES.

"Terugkommoment" vanaf 1 juni 2018

Details nog niet gekend, de teksten moeten nog gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad.

De Vlaamse regering heeft beslist dat iedereen die vanaf 1 oktober 2017 het VR aanvraagt, een terugkommoment moet volgen.
Dit terugkommoment zal wellicht bestaan uit zowel een klassikaal gedeelte als praktijk (op een afgesloten terrein en op de openbare weg)*. Er is hiervoor geen examen aan gekoppeld!

Op dit ogenblik wordt deze wetgeving verder uitgewerkt. Zodra de details bekend zijn, zullen we dit hier publiceren.

Wijzigingen voorlopig rijbewijs vanaf 03/02/2014

 • Indien je tweemaal niet slaagt voor het theoretisch examen moet je theoretische lessen in een erkende rijschool volgen.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is, moet je 6 lesuren pratijklessen volgen in een erkende rijschool en dan een praktisch examen doen samen met de rijschool. De lessen die je volgde voor het rijbewijs vervallen was tellen niet mee.
 • Als je theoretisch examen meer dan 3 jaar geleden is is het niet meer geldig.
  Je moet dit dan opnieuw doen alvorens je het praktisch examen kan afleggen. Deze regel is ook van toepassing als je via de rijschool examen doet.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is, moet je 3 jaar wachten alvorens je een nieuw voorlopig rijbewijs kan bekomen OF je kan minimum 6 uur praktijkles volgen in de rijschool en het examen afleggen met de rijschool !
 • Bij aanvraag van een voorlopig rijbewijs moeten er begeleiders opgegeven worden (max. 2) Als je begeleider(s) niet kunnen meekomen naar de gemeente bij de aanvraag moeten ze op voorhand op de aanvraag tekenen!

Tarieven

Vanaf 01/08/2017

 • Cursus theorie – € 100,00
 • Vormingsmoment 3 uur – € 20,00
 • Inschrijvingsgeld – € 25,00
 • Pakket 6 uur (Basis) – € 376,00
 • Rijles 8 uur – € 493,00
 • Rijles 10 uur – € 610,00
 • Rijles 14 uur – € 844,00
 • Pakket 20 uur – € 1.195,00
 • Bijkomende rijles 2 uur – € 117,00
 • Examenbegeleiding ca. 3uur – € 175,50
 • Examenbegeleiding ca. 3,5uur – € 204,75
 • 6 uur 2 x niet geslaagd + Examen met rijschool – € 463,75

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Vormingsmoment voor de begeleider

Elke begeleider die vanaf 01/10/2017 op een voorlopig rijbewijs M36 wenst vermeld te worden, dient vooraf een verplichte vorming van 3 uur te volgen in een erkende rijschool of bij een zelfstandig instructeur. De begeleider die dit vormingsmoment volgt, ontvangt een begeleidersattest dat 10 jaar geldig is.

Voor wie van toepassing?

Kandidaat-bestuurders die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs M36 aanvragen in een Vlaamse gemeente.

Voor wie niet van toepassing?

Kandidaat-bestuurders die voor 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen maar vanaf 01/10/2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding voortzetten volgens de oude regels, hoewel er strikt genomen sprake is van een nieuwe aanvraag. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

 • bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs;
 • bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs;
 • als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is;
 • bij verandering van begeleider (die géén begeleidersattest dient voor te leggen)

De minimumduur van de stage wordt opgetrokken van 3 naar 9 maanden

De kandidaat zal minimum 9 maanden stage moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

Voor wie van toepassing?
Kandidaat-bestuurders die vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs M18 of M36 aanvragen in een Vlaamse gemeente.

Voor wie niet van toepassing?

Voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 of M36 voor 01/10/2017 hebben verkregen, blijft de minimumduurtijd van de stage van drie maanden gelden.

Kandidaat-bestuurders die voor 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen maar vanaf 01/10/2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding voortzetten volgens de oude regels, hoewel er strikt genomen sprake is van een nieuwe aanvraag. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

 • bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs;
 • bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs;
 • als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is;
 • bij verandering van begeleider.

Omschakelen van voorlopig rijbewijs M18 <—> M36

Als een kandidaat met een voorlopig rijbewijs M18, uitgereikt voor 01/10/2017, omwisselt naar een voorlopig rijbewijs M36 (of omgekeerd):

 • is de regelgeving vanaf 01/10/2017 wél van toepassing (dus minimum 9 maanden stage)
 • zal de stage die hij onder dekking van het vorig voorlopig rijbewijs al gedaan heeft, meetellen voor de negen maanden.

Ga veilig de weg op met Autorijschool Goossens!

We begeleiden je stap voor stap.

Schrijf je online in of bel naar 011/42.57.84