Rijbewijs B – Auto

Door de staatshervormingen is Vlaanderen zelf verantwoordelijk voor de rijopleiding. Ondertussen heeft de Vlaamse regering al verschillende aanpassingen aangebracht aan de rijopleiding rijbewijs categorie B.
Hieronder geven we een overzicht van de mogelijkheden om in Vlaanderen het rijbewijs B te behalen. Daarnaast geven we een overzicht van de verwachte nieuwe wetgeving ivm het ‘terugkommoment’!
Om in het bezit te komen van een rijbewijs categorie B, moet je slagen in een theorie en een praktijk examen.

Theorie

Het theorie-examen mag afgelegd worden vanaf 17 jaar.

Vanaf 1 maart 2017: Examen kunnen alleen in het Nederlands afgelegd worden of met tolken, beperkt tot de talen Frans, Duits en Engels.

Vanaf 1 juni 2017 bestaat het Theorie-examen uit:

 • 50 meerkeuze vragen waarbij je minstens 41/50 moet behalen
 • 5 vragen gaan over overtredingen van de derde of vierde graad of over het overschrijden van de maximumsnelheid à fouten op deze vragen kosten 5 punten (dus 2 fouten van deze vragen en je bent mislukt)
 • Verplicht om theorie cursus te volgen in de erkende rijschool na 2 x mislukt (alle theorie examens worden in rekening gebracht, ook deze die al langer dan 3 jaar geleden zijn)

Je kan ook kiezen om op voorhand een theoriecursus te volgen in de rijschool. Door het volgen van de theoriecursus in de rijschool ben je niet alleen beter voorbereid op het examen, maar ben je tevens een flinke stap vooruit voor je praktijk. Immers, de zuivere theoretische benadering in functie van het beantwoorden van meerkeuzevragen is nog iets heel anders dan de toepassing van de regels in de praktijk. Tijdens de theorie lessen worden de regels ook al vertaald naar de toepassing in de praktijk.

Praktijk

Ook het praktijk-examen is gewijzigd vanaf 1 juni 2017.

 • Voor het praktisch examen krijg je een ‘Gevaarsherkenningstest’ op computer. (GOCA-Risk Perception Test). Dit zijn 5 filmpjes waarbij je moet aangeven wat je gezien hebt, enkele voorbeelden kan je vinden op www.goca.be
 • De Manoeuvres op het praktijkexamen zijn aangepast. Via lottrekking moet je 2 van de volgende 3 soorten manoeuvres uitvoeren:
  • keren in een smalle straat
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • parkeren: hier zal je door lottrekking één van de volgende manoeuvres moeten uitvoeren
   • evenwijdig t.o.v. de weg RECHTS parkeren tussen 2 voertuigen
   • evenwijdig t.o.v. de weg LINKS parkeren tussen 2 voertuigen
   • loodrecht t.o.v. de weg ACHTERUIT in een vak parkeren
   • loodrecht t.o.v. de weg VOORUIT in een vak parkeren
 • Zelfstandig rijden: Tijdens het examen moet je een 10-tal minuten via GPS of de verkeersborden zelfstandig naar een bepaalde bestemming rijden, zonder aanwijzingen van de examinator.

Na het theorie examen wil je de baan op, er zijn 2 mogelijkheden:

 • Het Voorlopig Rijbewijs met (max.2) begeleiders à Als je kiest voor een opleiding met begeleider ben je niet verplicht om lessen te volgen in de rijschool. Maar ook in dit systeem is het aan te raden om eerst een basisopleiding (vb. pakket 6 uren) te volgen gegeven door onze professionele lesgevers, waarna je verder gaat oefenen met je eigen begeleider. Wanneer je met je eigen begeleider aan het oefenen bent, kan je op elk ogenblik uren rijles volgen in de rijschool. (klik hier voor meer info VR met begeleider)
 • Het Voorlopig Rijbewijs zonder begeleiders à na een doorgedreven opleiding van 20 uren rijles in de rijschool (verplicht) en je bekwaam bent om alleen te rijden.
  Je moet 18 jaar zijn op het ogenblik dat je het VR krijgt.

Voorwaarden voor de verschillende voorlopige rijbewijzen

Voorlopig rijbewijs met begeleider

 • 9 maanden oefenen, max. 36 maanden (min. 3 maanden oefenen voor VR afgehaald voor 1/10/2017)
 • Voorwaarden begeleiders: (max. 2 begeleiders)
 • Beide begeleiders moeten een ‘erkend’ vormingsmoment gevolgd hebben van min. 3 uren
 • Begeleiders moeten dit attest altijd bij hebben in het voertuig (attest blijft 10 jr geldig)
 • Opgelet, voor een VR afgehaald VOOR 1/10/2017 moet de begeleider nog GEEN vorming gevolgd hebben
 • Begeleiders worden vermeld op het voorlopig rijbewijs
 • Kandidaat mag enkel rijden met één of beide begeleiders in het voertuig, er zijn Geen andere passagiers toegelaten
 • Je mag wel rijles volgen in de rijschool. Hiervoor hebben we bepaalde pakketten ter beschikking, of je kan gewoon 2 uren les volgen.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

 • GEEN begeleiders nodig, mag alleen rijden : 1 of 2 begeleiders toegelaten (ze moeten min. 8 jr rijbewijs bezitten, er is voor hen geen bijscholing nodig)
 • 9 maanden oefenen, max. 18 maanden (min. 3 maanden oefenen voor VR afgehaald voor 1/10/2017)

Bijkomende informatie

 • Het theorie examen is 3 jaar geldig. Indien op de dag van het examen, het theorie examen meer dan 3 jaar geleden is, moet je eerst terug een theorie examen afleggen.
 • Je kan 1x omschakelen tussen de 2 mogelijke voorlopige rijbewijzen (VR met begeleider – VR zonder begeleider). Je moet de omschakeling wel gedaan hebben VOORDAT het huidige VR is verlopen en je theorie nog geldig is (anders eerst terug theorie examen afleggen). De stage die je afgelegd hebt met het ene VR blijft geldig voor het nieuwe VR.
 • Als je na 1/10/2017 overschakelt naar een nieuw VR, val je automatisch in het nieuwe systeem en moet je dus minstens 9 maanden stage doen en moet de begeleider een attest hebben voor het VR met begeleider.
 • Als je 2x mislukt moet je altijd minstens 6 uren rijles volgen in de erkende rijschool. Je kan daarna met eigen auto of met de auto van de rijschool op examen.
 • Als de geldigheid van het VR is afgelopen, moet je het VR terug inleveren bij de gemeente en krijg je een attest van inlevering. Je kan geen nieuw VR meer aanvragen (pas na 3 jaar).  Je kan wel met de rijschool op examen na minstens 6 uren rijles gevolgd te hebben.
 • Indien je een VR hebt, maar het lukt niet goed of je bent niet in de mogelijkheid om veel te oefenen, dan kan je altijd rijles volgen in de rijschool en met de rijschool op examen gaan. Wij kunnen ervoor zorgen dat je klaar bent om op examen te gaan. Je mag altijd met de rijschool op examen gaan. (je moet wel min. 2 uren les gevolgd hebben). Indien je meer wil weten, neem contact op met een van onze zetels en wij geven je graag, vrijblijvend, alle informatie.
 • Tijdens alle lessen zullen de lesgevers van AUTO RIJSCHOOL GOOSSENS ook aandacht besteden aan de principes van ECO-DRIVING. Alle lesgevers hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd. Hierdoor kunnen de rijlessen bij AUTO RIJSCHOOL GOOSSENS ook betaald worden via ECO-CHEQUES.

"Terugkommoment" vanaf 1 juni 2018

WAT JE MOET WETEN OVER HET TERUGKOMMOMENT ?

Voor wie?

Het terugkommoment moet je verplicht volgen als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

 1. na afloop van de periode waarbinnen je het terugkommoment moet volgen, ben je ingeschreven in het Vlaams Gewest
  EN
 2. je bent houder van een rijbewijs cat. B afgeleverd door een Vlaamse gemeente
  EN
 3. je hebt jouw laatste voorlopig rijbewijs aangevraagd in een Vlaamse gemeente vanaf 01.10.2017

De datum van het praktijkexamen heeft géén invloed op de verplichting van het terugkommoment!

Beginnende bestuurders die na 01.10.2017 hun voorlopig rijbewijs hebben omgewisseld (met/zonder begeleider), moeten 9 maanden stage volgen vooraleer het praktijkexamen te mogen afleggen, én het terugkommoment volgen.

Voor wie niet?

 • Je moet het terugkommoment niet volgen als je:
  jouw laatste voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd vóór 01.10.2017, ook al was dat dit voorlopig rijbewijs niet meer geldig op de dag van het praktijkexamen;
 • vanaf 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omwille van verlies of diefstal, van een voorlopig rijbewijs dat je al had voor 01.10.2017;
 • na 30.09.2017 een nieuw voorlopig rijbewijs hebt aangevraagd omdat je een andere of een nieuwe begeleider had.

Wanneer?

Je moet het terugkommoment volgen 6 tot 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs.

Aan het einde krijg je een attest ‘deelname aan het terugkommoment’.

Het eerste terugkommoment kan starten op 01.01.2019. Als je jouw rijbewijs behaalde voor 01.07.2018, moet je het terugkommoment volgen in de periode januari – maart 2019.

Enkele concrete voorbeelden:

 1. Je heb jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.10.2017. Je mag ten vroegste je praktijkexamen afleggen 9 maanden na het behalen van je voorlopig rijbewijs, m.a.w. ten vroegste vanaf 01.07.2018. Je behaalt je definitieve rijbewijs op 01.07.2018. Je moet het terugkommoment volgen ten vroegste op 01.01.2019 of ten laatste op 01.04.2019.
 2. Heb je jouw voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en behaal je jouw definitieve rijbewijs op 01.07.2018, dan ben je niet verplicht om het terugkommoment te volgen.
 3. Heb je jouw eerste voorlopig rijbewijs aangevraagd op 01.09.2017 en dit omgewisseld na 30.09.2017 voor een ander model van voorlopig rijbewijs B, dan moet je een terugkommoment volgen tussen 6 en 9 maanden na het behalen van het definitieve rijbewijs en ten vroegste vanaf 01.01.2019.

Wat?

Het terugkommoment is een opleiding van 4 uur met 3 onderdelen, in een groep van 6 à 18 deelnemers:

 • kennismaking;
 • praktijkoefeningen op een afgesloten terrein;
 • groepsgesprek o.a. over attitude op de weg.

Word ik uitgenodigd voor het terugkommoment en zo ja, door wie?

Je zal per post een brief ontvangen van het Departement MOW. In deze brief zal alle nodige informatie worden gegeven over het terugkommoment.

Waar kan ik een afspraak maken voor een terugkommoment?

Je zal een afspraak moeten maken bij een erkende instelling. De erkende instellingen zullen weldra worden weergegeven op de website van het Departement MOW.

Wat is de prijs?

Voor het terugkommoment betaal je 100 € (incl. BTW).

Als je het terugkommoment laattijdig volgt, moet je een toeslag van 50 € betalen.

Wanneer je het terugkommoment niet tijdig of niet volgt, riskeer je een bestraffing tot 4.000 €.

Uitstel aanvragen

In enkele uitzonderlijke gevallen kan je uitstel vragen:
• omwille van medische redenen
• bij verblijf in het buitenland voor werk of studie
• bij vrijheidsbeneming (gevangenisstraf, opname in een ziekenhuis of psychiatrisch centrum …) als gevolg van een rechterlijke beslissing.

Als je uitstel wilt aanvragen, moet je een formulier invullen en ondergetekend sturen naar het contactpunt van het Departement Mobiliteit en Openbare Wegen van de Vlaamse overheid. Het juiste formulier kan je hier downloaden.

[Het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14.11.2018.]

Wijzigingen voorlopig rijbewijs vanaf 03/02/2014

 • Indien je tweemaal niet slaagt voor het theoretisch examen moet je theoretische lessen in een erkende rijschool volgen.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is, moet je 6 lesuren pratijklessen volgen in een erkende rijschool en dan een praktisch examen doen samen met de rijschool. De lessen die je volgde voor het rijbewijs vervallen was tellen niet mee.
 • Als je theoretisch examen meer dan 3 jaar geleden is is het niet meer geldig.
  Je moet dit dan opnieuw doen alvorens je het praktisch examen kan afleggen. Deze regel is ook van toepassing als je via de rijschool examen doet.
 • Als je voorlopig rijbewijs vervallen is, moet je 3 jaar wachten alvorens je een nieuw voorlopig rijbewijs kan bekomen OF je kan minimum 6 uur praktijkles volgen in de rijschool en het examen afleggen met de rijschool !
 • Bij aanvraag van een voorlopig rijbewijs moeten er begeleiders opgegeven worden (max. 2) Als je begeleider(s) niet kunnen meekomen naar de gemeente bij de aanvraag moeten ze op voorhand op de aanvraag tekenen!

Tarieven

 • Cursus theorie – € 125
 • Vormingsmoment 3 uur – € 20,00
 • Inschrijvingsgeld – € 30,00
 • Pakket 6 uur (Basis) – € 405,00
 • Rijles 8 uur – € 530,00
 • Rijles 10 uur – € 655,00
 • Rijles 14 uur – € 905,00
 • Pakket 20 uur – € 1280
 • Bijkomende rijles 2 uur – € 125
 • Examenbegeleiding ca. 3uur – € 187,5
 • Examenbegeleiding ca. 3,5uur – € 218,75
 • 6 uur 2 x niet geslaagd + Examen met rijschool – € 498,75

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW

Vormingsmoment voor de begeleider

Elke begeleider die vanaf 01/10/2017 op een voorlopig rijbewijs M36 wenst vermeld te worden, dient vooraf een verplichte vorming van 3 uur te volgen in een erkende rijschool of bij een zelfstandig instructeur. De begeleider die dit vormingsmoment volgt, ontvangt een begeleidersattest dat 10 jaar geldig is.

Voor wie van toepassing?

Kandidaat-bestuurders die vanaf 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs M36 aanvragen in een Vlaamse gemeente.

Voor wie niet van toepassing?

Kandidaat-bestuurders die voor 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen maar vanaf 01/10/2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding voortzetten volgens de oude regels, hoewel er strikt genomen sprake is van een nieuwe aanvraag. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

 • bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs;
 • bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs;
 • als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is;
 • bij verandering van begeleider (die géén begeleidersattest dient voor te leggen)

De minimumduur van de stage wordt opgetrokken van 3 naar 9 maanden

De kandidaat zal minimum 9 maanden stage moeten oefenen onder dekking van zijn voorlopig rijbewijs voordat hij kan deelnemen aan het praktijkexamen in Vlaanderen.

Voor wie van toepassing?
Kandidaat-bestuurders die vanaf 1 oktober 2017 een voorlopig rijbewijs M18 of M36 aanvragen in een Vlaamse gemeente.

Voor wie niet van toepassing?

Voor kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 of M36 voor 01/10/2017 hebben verkregen, blijft de minimumduurtijd van de stage van drie maanden gelden.

Kandidaat-bestuurders die voor 01/10/2017 een voorlopig rijbewijs hebben verkregen maar vanaf 01/10/2017 een vervanging of duplicaat van het voorlopig rijbewijs aanvragen, kunnen hun rijopleiding voortzetten volgens de oude regels, hoewel er strikt genomen sprake is van een nieuwe aanvraag. Het gaat daarbij om de volgende situaties:

 • bij verlies of diefstal van het voorlopig rijbewijs;
 • bij beschadiging, onleesbaarheid of tenietgaan van het voorlopig rijbewijs;
 • als de foto van de houder van het voorlopig rijbewijs niet meer gelijkend is;
 • bij verandering van begeleider.

Omschakelen van voorlopig rijbewijs M18 <—> M36

Als een kandidaat met een voorlopig rijbewijs M18, uitgereikt voor 01/10/2017, omwisselt naar een voorlopig rijbewijs M36 (of omgekeerd):

 • is de regelgeving vanaf 01/10/2017 wél van toepassing (dus minimum 9 maanden stage)
 • zal de stage die hij onder dekking van het vorig voorlopig rijbewijs al gedaan heeft, meetellen voor de negen maanden.

Vanaf 1/2/2019: Introductie van een nieuw model voorlopig rijbewijs "12 maanden" (met begeleider)

Na het einde van de geldigheid van een voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden moet de kandidaat nog steeds 3 jaar wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden te kunnen verkrijgen. In tussentijd moet hij minimum 6u rijschool volgen om het praktijkexamen te kunnen afleggen.

Indien gewenst, kan hij in die 3 jaar wel eenmaal een voorlopig rijbewijs 12 maanden verkrijgen na min. 6u rijschool. Alleen de stage volbracht onder dekking van het voorlopig rijbewijs 18 maanden of 36 maanden komt in aanmerking, dus het stage-attest moet nog steeds worden voorgelegd.

De mogelijkheid om een geldig voorlopig rijbewijs 18 maanden om te wisselen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden en vice-versa, blijft behouden. Er is echter geen mogelijkheid om om te wisselen naar een voorlopig rijbewijs 12 maanden.

Net zoals bij een voorlopig rijbewijs 36 maanden, moet de houder van een voorlopig rijbewijs 12 maanden steeds vergezeld zijn van een of twee begeleiders en/of een gebrevetteerde rij-instructeur.

Ga veilig de weg op met Autorijschool Goossens!

We begeleiden je stap voor stap.

Schrijf je online in of bel naar 011/42.57.84