Categorie AM

BROMFIETS - RIJBEWIJS AM

Hier werken wij samen met Car & Truckopleiding 

Om de rijbewijzen in Europa een beetje op elkaar af te stemmen zullen jongeren die geslaagd zijn voor het prakrijkexamen bromfiets vanaf 1 mei 2013 in het gemeentehuis geen rijbewijs A3 meer krijgen, maar een rijbewijs AM.

Het een rijbewijs AM heb je nodig om volgende voertuigen besturen:
- Een twee- of driewielige bromfiets die een snelheid kan halen vanaf 25 tot 45 km/uur;
- Lichte vierwielers.

Om een (voorlopig) rijbewijs AM te bekomen moet je:
- minstens 16 jaar oud zijn;
(De wetgever heeft de mogelijkheid voorzien om deze leeftijd te verlagen tot 15 of tot 14 jaar zoals in sommige Europese landen, maar voorlopig blijft het in Belgie zeker 16 jaar).


- slagen voor het theorie-examen (40 vragen);
- verplicht 4 uur praktijkopleiding volgen in een erkende rijschool;
- slagen voor het praktijkexamen.

Voor twee- of driewielige bromfietsen die maximaal 25 km/uur kunnen rijden (de huidige klasse A) heb je ook na 1 mei  2013 geen rijbewijs AM nodig.
Toch zal de rechter bij bepaalde overtredingen (opgedreven bromfiets – ernstige inbreuken tegen de verkeersregels …) voor deze bestuurders een rijverbod kunnen uitspreken.

Een bestuurder die een rijbewijs AM heeft en 18 jaar oud is, mag een passagier vervoeren.

Wie voor 1/5/ 2013 een rijbewijs A3, B, C, of D heeft behaald, mag na die datum ook een bromfiets besturen.
Wie een rijbewijs G heeft, mag het niet.