TheorieCursus
 
2 x niet Geslaagd voor je theorie,
of u goed voorbereiden voor het theoretisch examen
 
Plaats van tot tijdstip
 Heusden  9 april  12 april  18.30 u tot 21.30
 Peer  16 april  19 april  18.30 u tot 21.30 u
 
 
 
 
 
 
 
U kan zich HIER inschrijven, kies dan op het formulier voor "Theorie"
 
 
Studeren of Oefenen kan via deze link             Theorie-blokken.be
 
 
 Hou er rekening mee dat:

- indien je interesse heb voor een theoriecursus , je best even naar de rijschool belt en dit vermeld en wanneer er voldoende kandidaten zijn wordt er een extra cursus voorzien
- als je een van deze cursussen wilt volgen , je op voorhand moet inschrijven ,via deze site .
 - de cursus gespreid is over 4 dagen (maandag t/m donderdag)
- je de eerste dag aanwezig moet zijn om 18 u , de cursus begint om 18u30 en loopt tot 21u30
 
- het lesgeld € 100 bedraagt  
- theorieboek € 25